50813
  ۱۳۹۲/۳/۱۹
توحید اصغرزاده
یک لحظه تا آسمان
«یک لحظه تا آسمان» با موضوع جنگ ایران و عراق در قالب خاطره، داستان کوتاه، قطعه و گزارش ادبی با الهام گرفتن از زندگی و چگونگی شهادت 88 نفر از شهیدان استان آذربایجان غربی به شکلی موزون و هنرمندانه از سوی توحید اصغرزاده در 182 صفحه تدوین شده است.
   «یک لحظه تا آسمان» با موضوع جنگ ایران و عراق در قالب خاطره، داستان کوتاه، قطعه و گزارش ادبی با الهام گرفتن از زندگی و چگونگی شهادت 88 نفر از شهیدان استان آذربایجان غربی به شکلی موزون و هنرمندانه از سوی توحید اصغرزاده در 182 صفحه تدوین شده است.

اين مجموعه، تصويری مات از لحظه‌های شهادت رزمندگان است كه براي مخاطبان ارائه مي شود. هر چند وارد شدن به دنياي درون آدمي، خالي از خطا نيست وليكن شكل دادن به آن هم، خالي از لطف نخواهد بود. لذا براي معناگرا ساختن حوادث دفاع مقدس، چنين گامي را تجربه كرديم، اميد كه به معناهاي ناب دست يابيم.

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved