71826
  ۱۳۹۲/۷/۷
مکاتبه شهید خیرآبادی با یکی از دوستان همرزمش
بدون مقدمه مي نويسم كه مطلب زياد است و وقت تنگ. بعد از عرض سلام اگر براي بندگي به دنيا آمده ايم پس غفلت چرا؟ دروغ چرا؟ ريا چرا؟ باطل چرا؟ ناپسندي چرا؟ زشتي چرا؟ زيان كاري چرا؟ تنبلي و سستي چرا ؟ و...
   

مکاتبه شهید خیرآبادی با یکی از دوستان همرزمش 

 

 خدمت دوست و برادر مهربانم محمد باقر نجف پير 
بدون مقدمه مي نويسم كه مطلب زياد است و وقت تنگ. بعد از عرض سلام اگر براي بندگي به دنيا آمده ايم پس غفلت چرا؟ دروغ چرا؟ ريا چرا؟ باطل چرا؟ ناپسندي چرا؟ زشتي چرا؟ زيان كاري چرا؟ تنبلي و سستي چرا ؟ و...

 
آری اگر براي بندگي به دنيا آمده ايم بايد تمام بندها را دريده و پاره كنيم كه ارزشمندترين بنده ها باشيم و بايد عبد براي معبود خود بوده و عبدالله شويمو براي حق سبحان شاكر باشيم و ياد كنيم خدا را در همه حال كه فردا به سويش باز خواهيم گشت. خلق مان نمود تا اطاعت كنيم و مطيع باشيم ، نه سركش و مغرور. 

 
تصویری از دست نوشته شهید خیرآبادی


©2020 HozehHonari. All Rights Reserved